در زیر، آلبوم طراحی های سخت افزاری و بُردهای مدار چاپی که توسط سیسیان الکترونیک طراحی و اجرا گردیده اند را مشاهده می کنید. برای دید بهتر، می توانید تصویر را به چپ و راست بلغزانید. جهت سفارش طراحی سخت افزار و بُردهای مدارتان به کافیست کلیک کنید. برای برقراری تماس با سیسیان الکترونیک اینجا کلیک کنید.

تصویری از بردهای طراحی شده توسط مهندس سیسیان
1